شرکت بازرسی آستا

شرکت بازرسی آستا

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1396 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : خدمات بازرسی فنی و برگزاری آموزش‌های تخصصی صنایع نفت،گاز،پتروشیمی و ساختمان

 • تعداد کاربران : 14 کاربر
 • نشانی اینترنتی: www.astaco.ir

سپید موج کیان

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1394 | پشتیبانی پاره‌ وقت

 • زمینه فعالیت : ارائه تجهیزات صوتی و لوازم حرفه ای موسیقی

 • تعداد کاربران : 39 کاربر
 • نشانی اینترنتی: www.sepidmoj.com

تاشار قشم

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1394 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : ارائه ادوات موسیقی و تجهیزات حرفه ای صوتی

 • تعداد کاربران : 22
 • نشانی اینترنتی : www.tasharqeshm.com

مهندسین مشاور Speed Age

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1394 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : معماری و شهرسازی
 • کاربران : 27

 • نشانی اینتزنتی: SPEED AGE International Consultant

مهندسین مشاور تهران سحاب (TSCE)

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1398 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : عمران و تاسیسات آب

 • تعداد کاربران : 40
 • نشانی اینترنتی: www.tehransahab.com

شرکت ناربن تاج

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1398 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : تولید پوشاک ایرانی

 • تعداد کاربران : 10
 • نشانی اینترنتی: www.narbonco.com

شرکت بیونوریکا پارس درمان

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1399 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : داروسازی (همکار ایرانی شرکت بیونوریکا آلمان)

 • تعداد کاربران : 15
 • نشانی اینترنتی: www.bionoricair.com

شرکت سیاوود

 • سابقه و نوع همکاری : از سال 1400 | پشتیبانی پاره وقت
 • زمینه فعالیت : تولید پوشاک ایرانی
 • تعداد کاربران : —
 • نشانی اینترنتی: www.siawood.ir